Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 9/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 9/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021.

Uchwała Nr 8/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 8/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

Uchwała Nr 7/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 7/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

Uchwała Nr 6/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictw

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 6/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictw

Uchwała Nr 5/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 5/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020

Uchwała Nr 4/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 4/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.