Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 23/OR/22 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2023

27 grudnia 2022

Uchwała nr 23/OR/22

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2023

 

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 4 pkt 5 i § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. , os. zm. XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwała nr 16/20 z 20 czerwca 2020r.), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się prowizorium budżetowe na rok 2023, stanowiące załącznik do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 1. Krzysztof Ciuńczyk
  Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB                                 …………………………….
 1. Andrzej Falkowski
  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB              …………………………….
 1. Mariusz Kłokowski
  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB ds. szkoleń    …………………………….
 1. Agnieszka Żero
  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB ds. organizacyjnych      …………………………….
 1. Mariusz Truszkowski
  Sekretarz Okręgowej Rady POIIB                                            …………………………….
 1. Agnieszka Wawdziejczuk
  Skarbnik Okręgowej Rady POIIB                                             …………………………….
 1. Leszek Antoni Andrulewicz
  Członek Prezydium Okręgowej Rady POIIB                            …………………………….
 1. Sylwia Kozłowska-Kaliś
  Członek Prezydium Okręgowej Rady POIIB                            …………………………….
 1. Tomasz Bartoszuk
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                              …………………………….
 1. Marcin Bikowski
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                             …………………………….
 1. Andrzej Golonko
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                              …………………………….
 1. Waldemar JasielczukA
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                              …………………………….
 1. Jacek Just
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                             …………………………….
 1. Wojciech Krawczuk
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                              …………………………….
 1. Michał Piotr Mostowski
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                              …………………………….
 1. Marcin Andrzej Sulkowski
  Członek Okręgowej Rady POIIB                                             …………………………….

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-12-27
Data publikacji:2022-12-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:352