Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 24/OR/22 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

27 grudnia 2022

Uchwała nr 24/OR/22

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1117), § 10 pkt. 9 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. XX Krajowy Zjazd PIIIB uchwała nr 9/21 z 19 czerwca 2021 r.) i § 4 pkt 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm.  XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwała nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje

§1

Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Białymstoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Sekretarz Okręgowej Rady                                                   Przewodniczący Okręgowej Rady

  Podlaskiej Okręgowej Izby                                                         Podlaskiej Okręgowej Izby

   Inżynierów Budownictwa                                                           Inżynierów Budownictwa

 

  

mgr inż. Mariusz Truszkowski                                                        inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-12-27
Data publikacji:2022-12-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:346