Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 14 IX Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 14

IX Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 kwietnia 2010 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 3 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1

IX Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu Markowi Wojnarowskiemu

nr członkowski PDL/IE/1681/01

Z uwagi na wkład pracy pana Marka Wojnarowskiego w tworzenie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB oraz jego zaangażowanie w bieżące sprawy Izby, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Piotr Michalczuk

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1150