Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 8/2023 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

13 listopada 2023

Zarządzenie nr 8/2023

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie wpisu na listę egzaminatorów

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w kadencji obejmującej lata 2022-2026

Na podstawie ust. 11 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, przyjętego na mocy uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.)

§1

Wpisuję na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2022-2026:

  1. Jerzego Romualda Dąbrowskiego – magistra inżyniera budownictwa, posiadającego uprawnienia budowlane nr 60/Gd/97 z dnia 14 lipca 1997 r. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sporządzania projektów bez ograniczeń, nadane przez Wojewodę Gdańskiego oraz uprawnienia budowlane nr 109/Gd/98 z dnia 11 maja 1998 r. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane przez Wojewodę Gdańskiego, rekomendowanego przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  2. Leonarda Kurzynę – inżyniera budownictwa, posiadającego uprawnienia budowlane nr BŁ/226/94 z dnia 12 grudnia 1994 r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie linii węzłów i stacji kolejowych, nadane przez Wojewodę Białostockiego, rekomendowanego przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-11-13
Data publikacji:2023-11-13
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:107