Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 9 X Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na X Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

X Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie wniosków zgłoszonych

na X Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosków zgłoszonych na X Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na X Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Wnioski nr 1-6 zostały zakwalifikowane zgodnie z zapisami protokołu obrad X Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. w następujący sposób:

1)      wnioski nr 2, 3 pkt 1 i 6 – skierowano do rozpatrzenia przez X Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania tych wniosków pod obrady X Krajowego Zjazdu PIIB. Zobowiązuje się delegatów Podlaskiej OIIB na zjazdy krajowe do zdania relacji o sposobie ich realizacji przez X Krajowy Zjazd PIIB. Wnioski nr 2, 3 pkt 1 i 6 stanowią Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały;

2)      wniosek nr 5 – skierowano do rozpatrzenia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zobowiązuje się Radę Podlaskiej OIIB do przekazania wniosku do adresata. Wniosek nr 5 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały;

3)      wnioski nr 1, 3 pkt 2 i 4 zostały odrzucone przez X Zjazd Podlaskiej OIIB. Wnioski nr 1, 3 pkt 2 i 4 stanowią odpowiednio Załączniki Nr 5, 2 i 6 do uchwały.

  1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz działaniach podjętych dla ich realizacji w sprawozdaniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Janusz Franciszek Nowakowski

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1136