Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2008

7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2008

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/08

5 lutego 2008 r.

Wyrównanie wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

2.

2/R/08

15 kwietnia 2008 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Mikołajowi Maleszy

3.

3/R/08

15 kwietnia 2008 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Cezaremu Józefowi Żukowskiemu

4.

4/R/08

15 kwietnia 2008 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Czesławowi Miedziałowskiemu

5.

5/R/08

15 kwietnia 2008 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Gilbertowi Okulicz-Kozarynowi

6.

6/R/08

15 kwietnia 2008 r.

Dofinansowanie monografii z pracami z 54. Konferencji Naukowej KRYNICA 2008

7.

7/R/08

10 czerwca 2008 r.

Zatwierdzenie uchwały Prezydium Rady w sprawie dofinansowania XXIII Krajowej Narady Seniorów

8.

8/R/08

1 lipca 2008 r.

Dokonanie darowizn dla członków Podlaskiej OIIB w formie ubezpieczenia NNW

9.

9/R/08

1 lipca 2008 r.

Aktualizacja aktów regulujących podstawy działania Biura Podlaskiej OIIB

10.

10/R/08

21 października 2008 r.

Korekta budżetu na 2008 r.

11.

11/R/08

21 października 2008 r.

Ustalenie ryczałtów i ekwiwalentów przysługujących członkom władz POIIB

12.

12/R/08

16 grudnia 2008 r.

Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2009 r.

13.

13/R/08

16 grudnia 2008 r.

Zmiana Regulaminu działalności samopomocowej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:145