Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2009

7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2009

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/09

10 marca 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Jerzemu Drapie

2.

2/R/09

10 marca 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Adamowi Dubowskiemu

3.

3/R/09

10 marca 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Janowi Maciosze

4.

4/R/09

10 marca 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Czesławowi Podkowiczowi

5.

5/R/09

12 maja 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Józefowi Stokowskiemu

6.

6/R/09

8 września 2009 r.

Ustalenie obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych w obwodach oraz wyznaczenie terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych

7.

7/R/09

8 września 2009 r.

Przyjęcie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

8.

8/R/09

27 października 2009 r.

Wynagrodzenia za obsługę zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

9.

9/R/09

1 grudnia 2009 r.

Korekta budżetu na 2009 r.

10.

10/R/09

1 grudnia 2009 r.

Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2010 r.

11.

11/R/09

17 grudnia 2009 r.

Wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB panu Waldemarowi Mieczysławowi Paprockiemu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:157