Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2013

7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2013

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/13

3 września 2013 r.

Ustalenie obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenie terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych

2.

2/R/13

3 września 2013 r.

Przyjęcie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

3.

3/R/13

3 września 2013 r.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów i ekwiwalentów przysługujących członkom władz Podlaskiej OIIB

4.

4/R/13

3 września 2013 r.

Ustalenie liczy członków Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB

5.

5/R/13

5 listopada 2013 r.

Przyjęcie aktów regulujących podstawy działania Biura Podlaskiej OIIB

6.

6/R/13

12 grudnia 2013 r.

Korekta budżetu

7.

7/R/13

12 grudnia 2013 r.

Zatwierdzenie prowizorium budżetowego

8.

8/R/13

12 grudnia 2013 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:132