Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2015

7 sierpnia 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2015

 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść – krótki opis

1.

1/R/15

10 lutego 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

2.

2/R/15

10 marca 2015 r.

Zmiana Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej OIIB

3.

3/R/15

10 marca 2015 r.

Zmiana uchwały 15/R/14 w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB

4.

4/R/15

10 marca 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

5.

5/R/15

5 maja 2015 r.

Zmiana uchwały nr 5/R/13 w sprawie aktów regulujących podstawy działania Biura Podlaskiej OIIB

6.

6/R/15

8 września 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

7.

7/R/15

3 listopada 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

8.

8/R/15

15 grudnia 2015 r.

Korekta budżetu

9.

9/R/15

15 grudnia 2015 r.

Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2016 r.

10.

10/R/15

15 grudnia 2015 r.

Rozpatrzenie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:133