Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 11 XI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 11

XI Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 kwietnia 2012 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 „Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 17 czerwca 2011 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1

XI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Pani mgr inż. Małgorzacie Micał

nr członkowski PDL/BO/2049/02

Koleżanka Małgorzata Micał jest aktywnym członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od początków jej działalności. Od trzech kadencji p. Micał jest delegatem na Zjazdy naszej Izby a w II kadencji była także delegatem na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W pierwszej kadencji p. Micał pełniła funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB, w drugiej - funkcję Wiceprzewodniczącej tego organu.

Aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Czynny udział w pracy tego organu zaowocował przyznaniem p. Micał w 2008 roku Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB.

Koleżanka Micał pełni dyżury w Punkcie Informacyjnym w Suwałkach, służąc pomocą osobom zainteresowanym zawodowo budownictwem. Ze względu na wieloletnie doświadczenie, w tym w charakterze arbitra zamówień publicznych, Koleżanka Micał doradza członkom Izby w kwestiach związanych z tematyką zamówień publicznych.

Mając na względzie dorobek zawodowy oraz szczególne zaangażowanie pani Małgorzaty Micał w bieżącą pracę POIIB w tym szczególnie nadzór i organizację działalności statutowej Komisji Rewizyjnej POIIB – organu pełniącego ważną rolę w naszym samorządzie, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1097