Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 9 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

XII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie wniosków zgłoszonych

na XII Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przeprowadzeniu przez delegatów dyskusji i głosowań nad poszczególnymi wnioskami zgłoszonymi na XII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się wnioski nr 1 i 2, które zostały zakwalifikowane w następujący sposób:

1)      wniosek nr 2 – zobowiązuje się Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do realizacji wniosku (wniosek nr 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały);

2)      wniosek nr 1 – w sprawie będącej przedmiotem wniosku postanowiono podjąć osobną uchwałę XII Zjazdu Podlaskiej OIIB (wniosek nr 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały).

  1. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 oraz działaniach podjętych dla ich realizacji w sprawozdaniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1076