Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 10 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie utrzymania właściwego poziomu przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technic

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

XII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie utrzymania właściwego poziomu przygotowania

osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

XII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża głęboki niepokój dotyczący kierunku prac związanych z planowanymi zmianami w zakresie przepisów regulujących proces przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wysuwane w ramach zmian deregulacyjnych propozycje obniżenia roli praktyki zawodowej w procesie zdobywania uprawnień budowlanych, objawiające się zmniejszeniem czasokresu wymaganej praktyki przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane, doprowadzą do pogorszenia jakości robót budowlanych, terminów realizacji oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Naszym zdaniem czasokres ten powinien objąć jak największy zakres robót występujących w cyklu budowy, aby kandydat mógł zapoznać się z głównymi fazami procesu budowlanego, tj. aktualnie średnio 2 lata. Podobnie jest w przypadku projektowania.

Proponowane zmiany należy postrzegać w kontekście zmniejszania się zakresu merytorycznego i czasowego kształcenia na wyższych uczelniach w kierunkowych przedmiotach i modułach kształcenia, prowadzącego nieuchronnie do obniżenia kompetencji, szczególnie w zakresie umiejętności.

Planowane kierunki regulacji prawnych w sposób oczywisty przyczynią się zatem do obniżenia poziomu przygotowania merytorycznego osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Stan taki będzie szkodliwy dla naszej gospodarki i wizerunku Polski. Zwiększanie liczby uprawnionych inżynierów nie może odbywać się kosztem obniżania jakości świadczonych przez nich usług.

Dlatego też XII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdza poparcie podlaskiego samorządu dla stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tym zakresie i apeluje do władz Izby Krajowej o kontynuowanie działań zmierzających do utrzymania właściwego poziomu przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do samodzielnego wykonywania zawodu.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Wiktor Ostasiewicz

 

Przewodnicząca Zjazdu

Elżbieta Rusiłowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1097