Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 9 XIV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie objęcia mandatu członka Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

XIV Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie objęcia mandatu członka

Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 10 ust. 13 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdza objęcie mandatu członka Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez Wiktora Ostasiewicza na okres kadencji obejmującej lata 2014-2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Tomasz Jacek Płazak

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:984