Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 10 XIV Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

XIV Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia budżetu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2015

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIV Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015.

§ 2

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na działalność statutową.

§ 3

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Tomasz Jacek Płazak

 

Przewodniczący Zjazdu

Wacław Sójko

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:993