Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 6 II Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- -Sprawozdawczego z dn. 24.04.2003 r. w sprawie wniosku o przesuwanie okresów, za które opłacono składki.

6 sierpnia 2020

Uchwała nr 6

II Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-

-Sprawozdawczego

z dn. 24.04.2003 r.

w sprawie wniosku o przesuwanie okresów, za które opłacono składki.

§1

II Zjazd POIIB – Sprawozdawczy odrzuca wniosek o stworzenie procedury umożliwiającej przesunięcie opłaconych składek na dalszy okres, w przypadku gdy członek Izby opłacił składkę, ale nie wykonywał w tym czasie żadnej pracy zarobkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Lech Dzienis

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Podkowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1125