Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 8/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 8/2015

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

 § 1

Powołuję nw. zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015 r.:

I. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C), w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2. Czesław Miedziałowski – członek

prof. dr hab. inż.

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

II. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery Ł), w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Henryk Jan Sieczka – członek

magister inżynier budownictwa lądowego

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

III. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery R oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2. Waldemar Piotr Orłowski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

IV. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Z), w składzie:

1. Jarosław Werbel – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Waldemar Piotr Orłowski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Mikołaj Malesza – sekretarz

dr inż. nauk technicznych

V. Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

VI. Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Anna Andruszkiewicz – członek

magister inżynier budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – członek

mgr inż. budownictwa

(z wyjątkiem sprawy pani Edyty Kusznierczuk)

4. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

VII. Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej, w składzie:

1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Witold Chodkiewicz – członek

mgr inż. budownictwa drogowego

3. Leonard Kurzyna – członek

inż. budownictwa

4. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

VIII. Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Dariusz Mocarski – członek

inżynier

3. Paweł Jan Mazur – sekretarz

mgr inż. o kierunku elektrotechnika

IX. Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery G), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Mirosław Jerzy Szumski – członek

mgr inż. budownictwa wodnego

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska 

X. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery J do litery Ż), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Mirosław Jerzy Szumski – członek

mgr inż. budownictwa wodnego

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

XI. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Bogdan Jan Siuda – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:888