Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 5/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 5/2016

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie § 9 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych)

§ 1

Powołuję nw. zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2016 r.:

 

I.Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C, 4) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

1.Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2.Czesław Miedziałowski – członek

prof. dr hab. inż.

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

II.Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery K), w składzie:

1.Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2.Wojciech Rębacz – członek

mgr inż. budownictwa lądowego

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

III.Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Ł do litery Ż), w składzie:

1.Mikołaj Malesza– przewodniczący

dr inż. nauk technicznych

2.Aleksander Tabędzki – członek

mgr inż. budownictwa

3.Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

IV.Zespół egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1.Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2.Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3.Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

V.Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1.Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2.Sławomir Topczewski – członek

mgr inż. budownictwa

3.Wojciech Rębacz – sekretarz

mgr inż. budownictwa lądowego

 

VI.Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1.Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2.Paweł Jan Mazur – członek

mgr inż. o kierunku elektrotechnika

3.Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

 

VII.Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery D), w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2.Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3.Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

VIII.Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery I do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

1.Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2.Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3.Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

IX.Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1.Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2.Jerzy Busłowski – członek

mgr inż. elektryk

3.Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:933