Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 17/2019 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wio

7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 17/2019

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia terminu przyjmowania wniosków

o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji wiosennej 2020 r.

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (przyjętego uchwałą Nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje wnioski:

1) o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2020 r. w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r.

2) o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r. w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r.

§ 2

Informację o terminach przyjmowania wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:838