Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 7/2020 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane w

7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 7/2020

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji wiosennej 2020 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję niżej wymienione zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w XXXV sesji, wiosennej 2020 r.:

 

Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery G/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Jarosław Werbel – członek
 3. Dariusz Kiluk – sekretarz (oprócz sprawy p. K. J., gdzie funkcję sekretarza Zespołu pełni p. Marek Gwiazdowski)

 

Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery H do litery N/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Dariusz Kiluk – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery O do litery S/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Jarosław Werbel – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery Ś do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/,  w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski– przewodniczący
 2. Dariusz Kiluk – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Jerzy Tadeusz Drapa – przewodniczący
 2. Wojciech Rębacz – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz (oprócz sprawy p. M. Ł., gdzie funkcję sekretarza Zespołu pełni p. Dariusz Kiluk)

Zespół egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący (oprócz spraw p. A. B. oraz p. T. C., gdzie funkcję przewodniczącego Zespołu pełni p. Wojciech Sadowski)
 2. Piotr Łukjańczuk– członek
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Piotr Łukjańczuk – członek
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Jerzy Piotr Mietliński – członek
 3. Witold Chodkiewicz – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym /osoby zdające na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Wojciech Jurczyk – członek
 3. Henryk Kowalewski – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Stanisław Ziółkowski – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Dariusz Mocarski – członek
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1)  projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania w ograniczonym zakresie, 3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 4) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery B/, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Mirosław Matusik– członek
 3. Grażyna Siemiończyk– sekretarz

Zespół egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery C do litery R/, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Mirosław Matusik– członek
 3. Dariusz Cezary Wawrentowicz – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż), 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Janusz Topolski – członek (oprócz spraw p. P. P. oraz p. K. S., gdzie funkcję członka Zespołu pełni p. Dariusz Mocarski)
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

Zespół Egzaminacyjny Nr 16 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Janusz Topolski – członek
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:948