Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 6/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2015 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 6/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 czerwca 2015 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 2 czerwca 2015 r.
  2. Omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka Podlaskiej OIIB, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/PR/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. Wniosek dotyczący pobierania opłat przez Orange S.A. za uzgodnienia sytuowania projektowanych kablowych linii oświetleniowych w pasie ulic bedących własnością miasta Białystok złożył p. Witold Ciszewski z firmy „Elis”. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 3

Pokrótce omówiono propozycje przyszłych szkoleń dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, które miałyby dotyczyć między innymi ubezpieczenia OC członków Izby oraz zmian w ustawie Prawo budowlane.

Postanowiono, że zaplanowane na 7 lipca 2015 r. posiedzenie Prezydium Rady nie odbędzie się.

 Ad. 4

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1014