Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 4/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2018 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 4/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 13 marca 2018 r.
  2. Omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pan Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 3/PR/18 z dnia 13 marca 2018 r.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-‑Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. Wniosek dotyczący interpretacji przepisów prawa złożył p. Jarosław Waszkiewicz. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą i dyskusji jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 3

Zajęto się omówieniem spraw organizacyjnych związanych z zaplanowanym na 2 czerwca 2018 r. izbowym Dniem Dziecka w Folwarku Nadawki. Pracownik biura POIIB p. Marta Dzienisowicz omówiła przygotowania. Ustalono, że za udział w imprezie będzie trzeba uiścić kwotę 35,- zł za osobę. Postanowiono także, że w tym roku Izba nie wesprze Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, co miało miejsce w roku ubiegłym. Zapisy na Dzień Dziecka potrwają do 18 maja 2018 r.

Następnie pokrótce omówiono problematykę organizacji imprezy szkoleniowo-‑integracyjnej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbędzie się 1 września 2018 r. w Bobrowej Dolinie koło Białegostoku. Postanowiono wybrać opiewającą na kwotę 3690,- zł brutto ofertę firmy „Patrol Adventure” (spośród dwóch, które wpłynęły do POIIB) na organizację atrakcji.

Skarbnik Rady p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił szereg informacji na temat budżetu na 2018 r. Zwrócił uwagę, że w związku z kupnem lokalu na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku na potrzeby biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa trzeba będzie poczynić pewne oszczędności.

Z kolei zajęto się przygotowaniami do XVII Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. Omówiono kwestię opieki nad gośćmi zaproszonymi na zjazd oraz multimedialnej prezentacji sprawozdania Rady.

Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska poruszyła temat porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. 25 maja 2018 r. wejdzie w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać w Polsce. W związku z tym należałoby wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podlaskiej Izbie. Postanowiono, że problematyka RODO zostanie poruszona na zebraniu, ale decyzja w sprawie powołania IODO zostanie podjęta w późniejszyjm czasie.

13 kwietnia 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo profesorów związanych z Politechniką Białostocką - p. Michała Bołtryka i Czesława Miedziałowskiego - adresowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIIB p. Jerzego Bukowskiego. Zawierało ono prośbę o wsparcie inicjatywy polegającej na utrzymaniu limitu przyjęć na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska białostockiej uczelni w związku z planowanym jego zmniejszeniem ze 180 do 90 osób. W wyniku głosowania Prezydium Rady POIIB większością głosów postanowiło poprzeć inicjatywę wysyłając stosowne pismo do Rektora Politechniki Białostockiej (p. Krzysztof Ciuńczyk i p. Wojciech Kamiński wstrzymali się od głosu, a p. Andrzej Falkowski był przeciw).

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1011