Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 4/R/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie prowizorium budżetowego Podlaskiej OIIB

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 4/R/02

z dnia 16 grudnia 2002 r.

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie prowizorium budżetowego

Podlaskiej OIIB

§1

Realizując postanowienia Uchwały Nr 2 I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje niniejszym prowizorium budżetowe na I półrocze roku 2003 (Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§2

Upoważnia się Prezydium Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do dokonania oceny prowizorium po 1 stycznia 2002 r. w oparciu o aktualny stan wpłaconych składek i przedstawienie Radzie ewentualnej korekty uchwalonego w dniu dzisiejszym prowizorium.

 

Skarbnik Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Stanisław Uściłko

 

Przewodniczący Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1064