Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 7/R/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wpisu na listę członków POIIB

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 7/R/02

z dnia 16 grudnia 2002 r.

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie wpisu na listę członków POIIB

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia niniejszym wpisać na listę członków z dniem 1 stycznia 2003 r. osoby wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Sekretarz Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Bogdan Gawrychowski

 

Przewodniczący Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1079