Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 4/R/07 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 4/R/07

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Instrukcji

dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Przyjmuje się „Instrukcję dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1013