Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 9/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie aktualizacji aktów regulujących podstawy działania Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 9/R/08

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 lipca 2008 r.

w sprawie aktualizacji aktów regulujących podstawy działania

Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 2 pkt 12 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. i Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się:

-       Schemat organizacyjny Biura POIIB – Załącznik Nr 1,

-       Regulamin Biura POIIB – Załącznik Nr 2,

-       Regulamin pracy Biura POIIB – Załącznik Nr 3,

-       Zasady wynagradzania pracowników Biura POIIB – Załącznik Nr 4.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1068