Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 7/R/09 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 7/R/09

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia

Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

Na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się załączony Regulamin obwodowych zebrań wyborczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1027