Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 8/R/09 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 8/R/09

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie wyrównania wynagrodzeń

za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 1 i 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. i 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Ustala się, że począwszy od 1 stycznia 2009 r. protokolanci wyznaczeni do obsługi zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych otrzymują wynagrodzenie w wysokości obowiązującej członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1021