Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 7 V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 7

V Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 08 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§1

V Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia pozytywnie działalność Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. i zatwierdza przedstawione sprawozdanie.

§2

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
Karol Marek Jurkowski

Przewodniczący Zjazdu
Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1066