Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 43/R/04 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia wiersza 6 Załącznika do Uchwały Rady Nr 34/R/04 i wznowienia członkostwa w POIIB

7 sierpnia 2020

Uchwała nr 43/R/04

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie uchylenia wiersza 6 Załącznika do Uchwały Rady Nr 34/R/04 i wznowienia członkostwa w POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami),

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia niniejszym uchylić wiersz 6 Załącznika do Uchwały Rady Nr 34/R/04 z dnia 7 września 2004 r. i wznowić w prawach członka pana Włodzimierza Szulewicza, nr członkowski PDL/WM/1508/01, od 1 lipca 2003 r.

Uzasadnienie

Pan Włodzimierz Szulewicz został na mocy Uchwały Rady Nr 17/R/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. przymusowo zawieszony w prawach członka Izby. 23 sierpnia 2004 r. złożył wniosek o wznowienie z dniem 1 września 2004 r. Przychylając się do jego wniosku Rada podjęła Uchwałę Nr 34/R/04 przywracającą pana Szulewicza w prawach członka. Dane pana Włodzimierza Szulewicza, obejmujące imię, nazwisko oraz numer członkowski zostały wyszczególnione na pozycji 6 Załącznika do ww. Uchwały. Następnie, 20 września 2004 r., pan Włodzimierz Szulewicz złożył wniosek o przywrócenie ciągłości przynależności w Podlaskiej OIIB, deklarując uzupełnienie składek członkowskich od 1 lipca 2003 r. Ponieważ wnioskodawca miał ubezpieczenie aktualne od 1 stycznia 2003 r. i uzupełnił zaległe składki członkowskie, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanowiła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

 1. Dobrowolski Ryszard Przewodniczący Rady POIIB
 2. Jurkowski Karol Marek      Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 3. Laskowski Bogdan      Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 4. Sykała Grażyna           Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
 5. Gawrychowski Bogdan      Sekretarz Rady POIIB
 6. Uściłko Stanisław      Skarbnik Rady POIIB
 7. Huryn Lucyna           Członek Prezydium Rady POIIB
 8. Klimko Sławomir           Członek Rady POIIB
 9. Kruszewski Ryszard      Członek Rady POIIB
 10. Miedziałowski Czesław      Członek Rady POIIB
 11. Okulicz – Kozaryn Gilbert Członek Rady POIIB
 12. Podkowicz Czesław      Członek Rady POIIB
 13. Sztuka Ryszard           Członek Rady POIIB
 14. Tabędzki Aleksander      Członek Rady POIIB
 15. Tworkowski Zenon      Członek Rady POIIB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1060