Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 19/R/10 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 19/R/10

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 1 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Ryszardowi Sztuce

nr członkowski PDL/IS/1503/01

Pan Ryszard Sztuka bierze aktywny udział w pracach Izby. Od trzech kadencji jest delegatem na zjazdy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W I kadencji był członkiem Rady, a od II jest członkiem Zespołu Samopomocowego. Ponadto pracuje w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej OIIB. W środowisku zawodowym cieszy się dużym zaufaniem.

Mając na względzie pozycję zawodową i wkład pracy pana Ryszarda Sztuki w wypracowywanie sposobu wykonywania funkcji publicznych przez nas samorząd zawodowy, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:946