Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 2/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu na 2012 rok

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 2/R/12

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie korekty budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z 20 czerwca 2008 r. i Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Wprowadza się korektę budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1095