Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 7/R/13 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 7/R/13

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2014

 

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r. i Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

 

§ 1

Przyjmuje się prowizorium budżetowe na rok 2014, stanowiące załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  1. Budżet 2014 prowizorium....pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1004