Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 18/R/14 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/09 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wynagrodzeń za obsługę zespołów kwalifikacyj

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 18/R/14

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/09 Rady Podlaskiej OIIB

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie wynagrodzeń

za obsługę zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 1 i 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

 § 1

Uchyla się uchwałę nr 8/R/09 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wynagrodzeń za obsługę zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

 inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:949