Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 9/R/15 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 9/R/15

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2016

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

Przyjmuje się prowizorium budżetowe na rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1023