Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 8 VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008

6 sierpnia 2020

Uchwała nr 8

VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na rok 2008

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

VII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008.

§ 2

Nadwyżkę budżetową za rok 2007 przeznacza się na działalność statutową.

§ 3

Budżet wraz z częścią opisową stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1140