Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 10 VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 10

VII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 3 „Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” (stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2007 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1

VII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Panu mgr inż. Edwardowi Szczurzewskiemu

nr członkowski PDL/WM/1484/01

Pan Edward Szczurzewski pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od początków funkcjonowania tego organu. W tym okresie dał się poznać jako sprawny organizator jej prac. Od dwóch kadencji pan Szczurzewski jest też delegatem na Zjazdy naszej Izby.

Mając na względzie dorobek zawodowy oraz szczególny wkład pana Edwarda Szczurzewskiego w tworzenie podstaw i wypracowywanie sposobu wykonywania funkcji kontrolnych przez Komisję Rewizyjną POIIB – organu pełniącego ważną rolę w naszym samorządzie, oraz jego zaangażowanie w bieżące sprawy Izby, postanowiono jak na wstępie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1124