Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2020 r.

1 października 2021

Protokół nr 3/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/R/20 posiedzenia Rady POIIB z 19 marca 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustalonego na dzień 24 kwietnia 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zdalnego XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.
  5. Ustalenie zasad wypłat dla członków organów za posiedzenia zdalne organów POIIB.
  6. Podjęcie decyzji w sprawie działania punktów informacyjnych POIIB na czas stanu zgrożenia epidemicznego i epidemii w kraju.

 

We wtorek 14 kwietnia 2020 r. do członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został wysłany mail z informacją o zwołaniu zdalnego posiedzenia Rady w dniu 21 kwietnia 2020 r. Jednocześnie zawarto w nim prośbę o przekazanie uwag do przesłanych materiałów do poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. do godz. 9.00. Ustalono, że dokumenty z wniesionymi poprawkami, które wpłyną w terminie, zostaną rozesłane do członków Rady Podlaskiej OIIB pocztą elektroniczną tego samego dnia, a posiedzenie zostanie przeprowadzone zdalnie 21 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Głosowania, zgodnie z podaną wcześniej informacją, odbyły się dnia 21 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr 2/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 19 marca 2020 r.

Ad. 3

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 13/R/20 w sprawie odwołania XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który miał obyć się 24 kwietnia 2020 r. w Białymstoku.

Ad. 4

Przy głosach wstrzymujących się p. Piotra Głębockiego, p. Sławomira Klimko i p. Małgorzaty Micał podjęto Uchwałę nr 14/R/20 w sprawie zwołania zdalnego XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 21-22 maja 2020 r.

Ad. 5

Ustalono, że ekwiwalenty dla członków organów Podlaskiej OIIB za posiedzenia zdalne będą wypłacane w wysokości jak za zebrania stacjonarne na podstawie listy udziału podpisanej przez przewodniczącego danego organu.

Ad. 6

Większością głosów podjęto decyzję o zawieszeniu działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach na czas stanu epidemicznego i epidemii w kraju. P. Robert Dryl, p. Sławomir Klimko i p. Małgorzata Micał głosowali przeciw temu rozwiązaniu, natomiast panie Sylwia Kozłowska-Kaliś i Grażyna Siemiończyk wstrzymały się od głosu.

Wyniki głosowań zostały rozesłane członkom Rady Podlaskiej OIIB 21 kwietnia 2020 r.

Obecni według załączonej listy. Zbiorcze karty do głosowania członków Rady Podlaskiej OIIB oraz lista z wynikami głosowań są załącznikami do niniejszego protokołu.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:632