Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 maja 2020 r.

1 października 2021

Protokół nr 3/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/PR/20 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z 10 marca 2020 r.,
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in. informacja o podpisaniu aktu notarialnego w dniu 30 marca 2020 r. umowy sprzedaży lokalu POIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 z Sokołowscy Nieruchomości S.J za cenę oferowaną dnia 12 lutego 2020 r., omówienie spraw związanych z XIX Okręgowym Zjazdem POIIB zwołanym na dni 21-22 maja 2020 r. w trybie zdalnym oraz omówienie kwestii wydawania członkom Izby zaświadczeń z odbytych szkoleń.
  4. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Webex Meeting. Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 2/PR/20 z dnia 10 marca 2020 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 3

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Podano informację o podpisaniu w dniu 30 marca 2020 r. aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu Podlaskiej OIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 z Sokołowscy Nieruchomości S.J za cenę oferowaną przez firmę 12 lutego 2020 r.

Poruszono temat XIX Okręgowego Zjazdu POIIB zwołanego na dni 21-22 maja 2020 r. Odbędzie się on w trybie zdalnym za pośrednictwem portalu członkowskiego PIIB.

Mając na uwadze wprowadzony w Polsce stan epidemii zdecydowano, że zaplanowane na 6 czerwca 2020 r. spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka” nie odbędzie się.

Przedstawiono i jednogłośnie przyjęto do wiadomości wniosek Skarbnika Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztofa Ciuńczyka o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków POIIB osób zalegających z opłatami składek członkowskich przez okres dłuższy niż odpowiednio 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Omówiono kwestię wydawania członkom Izby zaświadczeń z odbytych szkoleń organizowanych przez Podlaską OIIB. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB ds. szkoleń p. Grażyna Sykała stwierdziła, że Izba do tej pory nie wystawiała zaświadczeń ze względu na wątpliwości natury księgowej. Zastępca Przewodniczącego Rady p. Andrzej Falkowski poinformował obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, że otrzymał od dyrektora Krajowego Biura PIIB p. Adama Kuśmierczyka informację, iż w najbliższym czasie zostanie wydana opinia prawna w tej sprawie przez mecenasa Krzysztofa Zająca. Przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby równocześnie zwrócić się z tym problemem do biura księgowego, z którym współpracuje Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:565