Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 11/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budo

6 października 2021

Zarządzenie nr 11/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane

w sesji XXXVIII – sesji jesiennej 2021 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§1

Powołuję niżej wymienione zespoły egzaminacyjne – w celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w XXXVIII sesji, jesiennej 2021 r.:

I. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery B/+ pan .................................................., w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Jarosław Werbel – członek
 3. Dariusz Kiluk – sekretarz

II. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery C do litery K/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Jarosław Werbel – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

III. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery R/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Dariusz Kiluk – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

IV. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
 2. Dariusz Kiluk – członek
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz

V. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Jerzy Tadeusz Drapa – przewodniczący
 2. Wojciech Rębacz – członek
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

VI. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Sławomir Topczewski – członek
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

VII. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Sławomir Topczewski – członek
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz

VIII. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych/ osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
 2. Jerzy Piotr Mietliński – członek
 3. Witold Chodkiewicz – sekretarz

IX. Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Radosław Stadnicki-Kolendo – członek
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

X. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Danuta Piszczatowska – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XI. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery M/, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Danuta Piszczatowska – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XII. Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery Ż, /, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
 2. Danuta Piszczatowska – członek
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

XIII. Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania bez ograniczeń, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery M/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Janusz Topolski – członek
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

XIV. Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych /osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery N do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 3) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie/, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
 2. Janusz Topolski – członek
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-06
Data publikacji:2021-10-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:647