Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 13/2021 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołów orzekających do rozpatrzenia spraw osób, które przystąpiły do egzami

2 grudnia 2021

Zarządzenie nr 13/2021

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołów orzekających do rozpatrzenia spraw osób,

które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2021 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 13 ust. 1 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję niżej wymienione zespoły orzekające – w celu rozpatrzenia spraw osób, które przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2021 r.:

I. Zespół orzekający dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Dariusz Kiluk – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

 II. Zespół orzekający dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski– członek,
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

III. Zespół orzekający dla specjalności inżynieryjnej drogowej, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

 

IV. Zespół orzekający dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

V. Zespół orzekający dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Tomasz Surowiec – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

VI. Zespół orzekający dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Waldemar Mieczysław Paprocki – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

VII.Zespół orzekający dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący,
 2. Marek Gwiazdowski – członek,
 3. Tomasz Surowiec – członek,
 4. Wojciech Sadowski – sekretarz.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-02
Data publikacji:2021-12-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:517