Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 20/OR/21 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/R/14 Rady POIIB z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utrac

17 grudnia 2021

Uchwała nr 20/OR/21

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/R/14 Rady POIIB z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów

stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń,

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

zmienionej uchwałą nr 12/R/19 z 13 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z os. zm. Nr 16 /20 z 20 czerwca 2020 r.), oraz § 15 ust. 1, 2 i ust. 4 Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przyjętych uchwałą z 21 czerwca 2008 r. przez VII Krajowy Zjazd PIIB, os. zm. uchwała nr 13/21 XX Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2021 r.) w związku z § 9 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 3 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, os. zm. uchwałą nr 11/2021 XX Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2021 r.), § 3 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, os. zm. uchwałą XIX Krajowego Zjazdu PIIB nr 19/20 z dnia 20 czerwca 2020 r.), oraz § 3 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, os. zm. uchwała XIX Krajowego Zjazdu PIIB nr 20/20 z 20 czerwca 2020 r.), Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§1

 • 2 uchwały Rady POIIB Nr 12/R/14 z dnia 6 maja 2014 r. otrzymuje brzmienie: „ Członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 175,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 1. Przewodniczący Rady POIIB Wojciech Kamiński
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Andrzej Falkowski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Waldemar Jasielczuk
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Grażyna Sykała
 5. Sekretarz Rady POIIB Robert Dryl
 6. Skarbnik Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk
 7. Członek Prezydium Rady POIIB Lucyna Huryn
 8. Członek Prezydium Rady POIIB Mariusz Kłokowski
 9. Członek Prezydium Rady POIIB Sylwia Kozłowska-Kaliś
 10. Członek Rady POIIB Jerzy Bukowski
 11. Członek Rady POIIB Piotr Głębocki
 12. Członek Rady POIIB Sławomir Klimko
 13. Członek Rady POIIB Małgorzata Micał
 14. Członek Rady POIIB Grażyna Siemiończyk
 15. Członek Rady POIIB Ryszard Sztuka
 16. Członek Rady POIIB Agnieszka Żero

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-12-17
Data publikacji:2021-12-17
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:626