Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 9 VIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosku zgłoszonego na VIII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6 sierpnia 2020

Uchwała Nr 9

VIII Zjazdu

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia wniosku zgłoszonego

na VIII Zjeździe

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Po wstępnym zakwalifikowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz po przedyskutowaniu i przegłosowaniu przez delegatów wniosku zgłoszonego na VIII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się do wiadomości wniosek zgłoszony przez delegata na VIII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Wniosek nr 1 został zakwalifikowany zgodnie z zapisami protokołu obrad VIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. skierowany do rozpatrzenia jako projekt uchwały VIII Zjazdu Podlaskiej OIIB. Wniosek nr 1 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków

Karol Marek Jurkowski

 

Przewodniczący Zjazdu

Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1094