Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały XXIII Zjazdu POIIB

Protokół obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej OIIB - Sprawozdawczego

2024-04-25

Uchwała Nr PDL/OZ/0023/2024 XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2024-04-24

Uchwała Nr PDL/OZ/0022/2024 XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżyni

2024-04-24

Uchwała Nr PDL/OZ/0021/2024 XXIII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia w POIIB uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

2024-04-24

Uchwała Nr PDL/OZ/0020/2024 XXIII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2024

2024-04-24

Uchwała Nr PDL/OZ/0019/2024 XXIII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2023

2024-04-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-04-24
Data publikacji:2024-04-24
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:172