Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały XII Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 10 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie utrzymania właściwego poziomu przygotowania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technic

2020-08-06

Uchwała Nr 9 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 8 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013

2020-08-06

Uchwała Nr 7 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2012

2020-08-06

Uchwała Nr 6 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Uchwała Nr 5 XII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1641