Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały XVI Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 9 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017

2020-08-06

Uchwała Nr 8 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XVI Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 7 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016

2020-08-06

Uchwała Nr 6 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Uchwała Nr 5 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Uchwała Nr 4 XVI Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1588