Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały XVIII Zjazdu POIIB

Uchwała Nr 11/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XVIII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-06

Uchwała Nr 10/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019

2020-08-06

Uchwała Nr 9/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2018

2020-08-06

Uchwała Nr 8/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Uchwała Nr 7/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Uchwała Nr 6/Z/2019 XVIII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB

2020-08-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1646