Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady POIIB - 2008

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2008

2020-08-07

Uchwała nr 13/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-07

Uchwała nr 12/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2009 r.

2020-08-07

Uchwała nr 11/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń przysługujących członkom władz POIIB z tytułu

2020-08-07

Uchwała nr 10/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie korekty budżetu na 2008 r.

2020-08-07

Uchwała nr 9/R/08 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie aktualizacji aktów regulujących podstawy działania Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-08-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1714