Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady POIIB - 2020

Rejestr uchwał Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w roku 2020

2020-08-07

Uchwała nr 22/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2020-12-30

Uchwała nr 21/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021

2020-12-30

Uchwała nr 20/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie korekty budżetu na 2020 rok

2020-12-30

Uchwała nr 19/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 15 września 2020 r. – 6 listopa

2020-12-30

Uchwała nr 18/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu Biura POIIB, regulaminu pracy Biura POIIB oraz regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB

2020-10-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:2060