Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenia Komisji Kwalifikacyjnej POIIB